Reading Group Session “The Argonauts”

When:
February 24, 2017 @ 4:00 pm Europe/London Timezone
2017-02-24T16:00:00+00:00
2017-02-24T16:30:00+00:00
Where:
Aberystwyth Arts Centre (Bar Upstairs)
Penglais Campus
Llanbadarn Fawr, Aberystwyth SY23 3FL
UK
Cost:
Free
Contact:
Reading Group Session "The Argonauts" @ Aberystwyth Arts Centre (Bar Upstairs) | Llanbadarn Fawr | Wales | United Kingdom

LGBT History Month: Invitation to “The Argonauts” Reading Session

In order to honour LGBT History Month, you are invited to a reading group session on Maggie Nelson’s novel “The Argonauts” (first published in 2015), organized in association with the Interdisciplinary Gender Research Group.

“The Argonauts” is a genre-bending memoir, a work of “auto theory” offering fresh, fierce, and timely thinking about desire, identity, and the limitations and possibilities of love and language. The story, which includes the author’s account of falling in love with artist Harry Dodge, who is fluidly gendered, as well as her journey to and through a pregnancy, offers a first-hand account of the complexities and joys of (queer) family-making.

This event will take place on Friday February 24 and we hope to see you at 4 pm in the Arts Centre Bar (upstairs).

————
Mis Hanes LGBT: Gwahoddiad i Sesiwn Ddarllen “The Argonauts”

I ddathlu Mis Hanes LGBT, fe’ch gwahoddir i sesiwn grŵp darllen ar nofel Maggie Nelson “The Argonauts” (a gyhoeddwyd gyntaf yn 2015), a drefnir ar y cyd â’r Grŵp Ymchwil Rhywedd Rhyngddisgyblaethol.

Mae “The Argonauts” yn hunangofiant sy’n cynnig darlun ffres, angerddol ac amserol o ddyheadau, hunaniaeth, a chyfyngiadau a phosibiliadau cariad ac iaith. Mae’r stori, sy’n cynnwys disgrifiad yr awdur o syrthio mewn cariad â’r artist Harry Dodge, sy’n rhyweddhylifol, yn ogystal â’i thaith trwy feichiogrwydd, yn cynnig darlun o’r cymhlethdodau a’r hwyl o greu teulu gwahanol.

Cynhelir y digwyddiad hwn ar 24 Chwefror ac rydym yn gobeithio eich gweld am 4 yp ym Mar Canolfan y Celfyddydau (i fyny’r grisiau).